ביקור מנהלת מה"ט

מנהלת מה"ט גב' תאיר איפרגן בביקור בכורה ב'מרכז החרדי להכשרה מקצועית' ביקור ראשון של גב' תאיר איפרגן מנהלת מה"ט עם בכירי משרדה מר שמעון דוד, מנהל מחלקת פיתוח וגב' אינה לנקרי, מנהלת מחלקת בחינות, נערך לאחרונה 'במרכז החרדי להכשרה מקצועית'. במטרה להכיר ולעמוד מקרוב על הפעילות המקצועית המתקיימת בין כתלי המכללה. הביקור החגיגי נפתח במשרדי […]