תנאי קבלה

תנאי הקבלה של המרכז החרדי מתייחסים הן לפן הפדגוגי והן לפן ההתאמה הרוחנית של המועמד.

רקע תורני

לכל המגמות והקורסים יתקבלו מועמדים רק בעלי רקע תורני בלבד, המתאימים לרוח ה"מרכז" ולכללי ההופעה במקום.

תעודת 12 שנות לימוד

בעלי השכלה של 12 שנות לימוד. למסלול לימודי הנדסאים: תעודת בגרות או מבחני סאלד או מכינה.
(לגברים מתקיימת מכינה סדרתית לפני תחילת הלימודים)

מבחן תיל

ביצוע מבחן התאמה – תיל – לצורך התאמת המועמד ליעדי מסלול ההכשרה.

ראיון אישי

ראיון אישי עם מנהל הלימודים.

הסדר תשלומים

הסדרת תשלומי שכר הלימוד

תנאי קבלה נוספים

ישנם קורסים מסוימים בהם יש תנאי קבלה נוספים, פרטים ע"כ תמצאו בפירוט תוכן הקורס.

מבחן התאמה וראיון אישי

תהליך הקבלה כולל את השלבים הבאים:

בשאלון ההרשמה מוסר המועמד פרטים אישיים ורקע כללי על השכלתו ועל תחומי העיסוק שלו בעבר ובהווה. כמו כן מפרט המועמד את שאיפותיו ואת תחומי הלימוד המעניינים אותו. רצוי לפרט יותר מתחום לימודי אחד ולדרג את סדר העדיפויות.

בירורים וייעוץ לקראת הרשמה

מידע כללי

לבירור כללי על נהלי הרשמה ניתן
לפנות למזכירות המרכז, דרך צור קשר.

מסלולים וקורסים

למידע על המסלולים והקורסים השונים מחלקת מידע ורישום.

ייעוץ בבחירת מסלול

לייעוץ בבחירת מסלול לימודים מנהלי השלוחות ומנהלי מערך הלימודים

ערכת הרשמה

עליך למלא את הפרטים בערכת ההרשמה ולהעביר לאחראי המידע ורישום בשלוחה.