מלגות לימודים לחרדים

במרכז החרדי אימצו מדיניות של קביעת שכר לימוד נמוך בהשוואה למקובל בשוק. 
יתר על כן, המרכז החרדי הינו הגוף היחידי שבא בקשרים עם עמותות וארגונים רבים 
התומכים בהשכלה ומשרדי ממשלה הנותנים מלגות לימודים לקורסים שונים. 
תלמידים נזקקים באופן מיוחד, מקבלים מלגות ואף הלוואות ארוכות טווח. 
בין שאר גופי המימון ניתן למצוא:

הנדסאי משרד החינוך

יש לעקוב אחרי עדכונים באתר משרד החינוך ולבדוק מתי נפתחת ההרשמה ומתי היא נסגרת

הנדסאים מה"ט

פרויקט חרדים בירור אצל מנהלי השלוחות מלגות – התאחדות הסטודנטים כל המידע על מלגות שונות מופיע באתר ההתאחדות

מרכז הכוון תעסוקתי
בני ברק

מלגות ללימודים של עד שנה

מרכז כיוון
ירושלים והסביבה

מלגות ללימודים של עד שנה