• תרומות

להעברה בנקאית בישראל

שם: המרכז החרדי להכשרה מקצועית
בנק: פאג"י
סניף: 175
מספר חשבון: 09237
מספר סוויפט: FIRBILITXXX
מספר זהב: IL480521750000000009237

לתרומה בישראל

המרכז החרדי להכשרה מקצועית
עם ועולמו 6
ירושלים, ישראל

לתרומה בארה"ב - For donations in the U.S.A

Institute of Technology
Federal ID# 30-0193720
c/o Yechiel Bromberg
3004 Avenue L
Brooklyn, NY 11210