שם פרטישם משפחההשכלהקורס
שלומיתאברמוביץתואר ראשון – מגמה לגיל הרך, תואר שני מגמת שילוב אומנויות בחינוךפסיכולוגיה התפתחותית, שילוב אומנויות, עקרונות התיווך, ספרות ילדים
פלקסין מוריה אדר תואר ראשון בצלאל, ירושלים עיצוב תעשייתי
מרדכיאדריתואר ראשון בהנדסה אזרחיתהנדסה אזרחית (בנין)
אושרתאוחיוןBA בחינוך, מגמה לתקשורת חזותית/ עיצוב גרפיתוכנות גרפיות
שגבאונהתואר M.A ו B Des.יסודות העיצוב הגרפי
מיכלאייזנרמכון ללימודי ראית חשבון ע"ש "לוסטיג"הנהח
תומר קרן אלסברג תואר ראשון בעיצוב תעשייתי שנקר עיצוב תעשייתי
ראובן אלקיס עיצוב תעשייתי
מאיראשלM.A.עיצובגרפיקה ממוחשבת
יוריבורוכובתואר שני בהנדסה אזרחיתהנדסה אזרחית (בנין)
אוקסנהבורשבסקירשמת מידע רפואי מוסמכת, M.A. שפה וספרות אנגלית, רשמת מידע רפואי מוסמכת בבית החולים שערי צדקמזכירות רפואית
מלכיבראךהתמחות הוראה +התמחות בצילום ועריכת וידאו ועיצוב אתריםעריכת סרטים
מירבבר דייןדוקטורמזכירות רפואית
מיכלבר שמאיעיצוב תעשייתי
קסניהברזיליבגרות+תואר DMD לרפואת שיניים ונוטורופתיהמ. רפואית
שולמיתברליןB.ed מדעי המחשב M.A בחינוךה. תוכנה
ורדגבעתואר ראשון בתוכנית לימודים רב תחומית ,קורס ח.שכר וקורס אופיסח.שכר
עמוסגדרוןBA ארכטקטורההנדסאי אדרכלות ועיצוב פנים
שרהגולדברגמורה בכירה+קורס מטעם משרד התמ"ת+הדרכה לחינוך בילדות המוקדמתמטפלות
מרתהגולדשטייןאונ' קורטיה M.Aמ. בכירה
שמעוןגלB.A. אדריכלעיצוב פנים
יוסיגלנטיתואר שני באומנות עכשוויתגרפיקה ממוחשבת
מידדגן-אורBA ארכטקטורההנדסאי אדרכלות ועיצוב פנים
אילהגנודהנדסאית אדריכלותאדריכלות
שירהגפןBA בחינוך, מגמת עיצוב גרפיעיצוב גרפי
אחיהגריזיםתואר שני בעיצוב תעשייתי, בצלאל ירושליםעיצוב תעשייתי
אסתיגריזיםתואר שני, אוריינות חזותית, גרפיקאית, סמינר הקיבוציםעיצוב תעשיתי
אנאיגריןתואר ראשון בצלאל, ירושליםעיצוב תעשייתי
חניגרינהויזהנה"ח סוג1,2,3הנה"ח
מירבדבירהנדסאי אדריכלותה. אדריכלות
שמואלדהןתואר שני – מתמטיקההנדסה אזרחית (בנין), מכינה טכנולוגית
פנחסדוידובראשון בתעו"נ / MBA מנהל עסקיםהנדסאי תוכנה
אמירדורוןאלקטרונאי מוסמך, מרצה מוסמך מומחה מטעם מיקרוסופט MCT, מרצה תוכנה בינלאומיקורס תכנות DOT NET – תואר MCPD – MICROSOFT
בנידיקלרמעצב תעשייתי, תואר ראשוןיסודות העיצוב, ריהוט ועיצוב פנים, הנדסת אנוש, תולדות האדריכלות, ריהוט ופרטים, חומרי בנין
נוריתדןתואר ראשון בעיצוב הסביבה הנדסאית אדריכלותה. אדריכלות
אמירדניגורהסמכה מיקצועיתניהול רשתות מחשבים
שניהבדלהתואר Bdesגרפיקה
רונןהורוביץתואר ראשון מדעי הרוחניהול ושיווק
שלומיתהיימןהנדסאיתאינדיזיין cs4
אביגילהילמןהנהלת חשבונות סוג 3 ותעודת הוראההנהלת חשבונות 1+2
משההירשוביץתואר ראשון כלכלה וחשבונאות/רואה חשבוןיעוץ מס
אלונהואגרתואר ראשון המדרשה ברמת השרוןעיצוב תעשייתי
גילהואזנהאורט ישראל, מכללת ת"א עצמאיתאדריכלות
ענתויזלמןהנדסאית עיצוב פניםעיצוב פנים
בתיהוינגוטמורה בכירמקצועות המינהל
אתיויספישהנדסאית אדריכלותאדריכלות
תומרוירטתעודת הוראה, הנה"ח סוג 3הנה"ח 1+2
צביהועלניהנדסאי עיצוב תעשייתיעיצוב תעשייתי
מאיהוקסלרתואר ראשון באנימציהגרפיקה ממוחשבת
גלזונשייןתואר ראשון בעיצוב תעשייתי, תואר שני במנהל עסקיםעיצוב תעשייתי
מיקיזיידמןתואר ראשון- טכניון אדריכלות תואר שני אונברסיטת קיימבריג' ג"ג ותכנון עריםה. אדריכלות
טובהחביבB.Aארגון ומינהל, תכתובת משרדית ועסקית
נדבחזוטהנדסאי ארכקטטורהאדריכלות ועיצוב פנים
שלומיתטייבתואר ראשון בארכקטטורה מאריאלאדריכלות
גבריאלטילינגרתואר ראשון בכלכלה/אונ' חיפה, תואר של רואה חשבוןחשבי שכר
אבנריוסףB.scהנדסת מחשביםה. תוכנה
הלןיחזקאלBA במדעי חיים וחברהמטפלות
מנחםיעקובוביץהנהלת חשבונות סוג 3, חשבי שכר בכיריםחשבות שכר בכירה – טעם לשכת רואי החשבון בישראל
רחלירדנילימודי משפט וחוק ברפואה,מינהל רפואי,רשמיים רפואיים מוסמכיםמ.רפואית
חניכהןרואת חשבון תואר ראשון במדעי החברהאדריכלות
נעמיכהןתואר ראשון- טכניון ארכיטקטורה תואר ראשון אוניברסיטת ירושלים בעבודה סוציאליתה. אדריכלות
שיכהןתואר ראשון במנהל עסקים וחשבונאותיעוץ מס
רחליכהןעיצוב תעשייתי
ציוןכליףB.sc הנדסת תעשיה וניהולה. תוכנה
אריהלויטןM.A. מדעי המחשב וכלכלהה. תוכנה
אתילוסטיגרטןמגוון נרחב של קורסים בנושאי צילום,גרפיקה ידנית וממוחשבתגרפיקה
שרילוריאעיצוב תעשייתי
ענתלייכטגרשמת רפואיתמזכירות רפואית
גריגורילנדאוM.A. אלקטרוניקהה. תוכנה
עיריתלנציאנותואר ראשון עיצוב תעשייתי שנקרעיצוב תעשייתי
אהודמהולהתואר שלישי בהנדסה אזרחית ph.D בהנדסת בניןהנדסה אזרחית (בנין), הנדסת אדריכלות
דקלמועלםמשלים תואר ראשון במדעי החברה והרוח התמקדות בקולנועגרפיקה ממוחשבת
מאירמורתואר ראשון תעו"נמכינה טכנולוגית
רבקהמושסמכללה למנהלמ. בכירה
אביגילמידניBA בחינוך, הנה"ח סוג 3, חשבת שכרהנה"ח 1+2
קרןמלכהB.arch באדריכלותעיצוב פנים
ציפימנדלתואר ראשון בעיצוב תעשייתי, בצלאל ירושליםעיצוב תעשייתי
יחיאלמקייסMA יעוץ מסחשבות שכר
רחלמרקוביץB.Aגרפיקה
שירהנהוןתואר ראשון בעיצוב תעשייתי, חולוןעיצוב תעשייתי
אופירנימנימנהל עסקים , ראיית חשבוןהנה"ח
ליאונידנירקיסBA ארכטקטורההנדסאי אדרכלות ועיצוב פנים
לאהנתןהנדסאית אדריכלותאדריכלות
מלכיסבומורה בכירה להוראת מחשביםמ.רפואית/בכירה
לאהסבןB.arch באדריכלותה. אדריכלות
קורינהסגלתואר שני בהנדסה אזרחית, תואר שלישי בארכיטקטורהאדריכלות
שמעוןסוויסהתואר שני פיזיקהמכינות – מתמטיקה
לואיססוקולובסקיBA ארכטקטורההנדסאי אדרכלות ועיצוב פנים
מלולסמדרתעודת הוראה, רשיון הוראה והדרכה במהלך לימודים לתואר ראשוןלמידה מתווכת, מוסיקה, תורת המעון,עבודה מעשית
אלכסספקטורהנדסאי אלקטרוניקההכרת המחשב
מתיעובדיהBA בחינוך, מאמנת אישיתניהול מערכות משרד, מזכירות רפואית
פייגיעידההנדסאית אדריכלותאדריכלות
אלהפאוסטתואר ראשון לצילום, בצלאל, ירושליםעיצוב תעשייתי
תמרפזהנדסאי אדריכלות משלימה לתואר ראשון- סטודנטית שנה רביעית ארכיטקטורהה. אדריכלות
מיקיפיינסודBA באדריכלות ארכטקטורה אונ' ת"אהנדסאי אדרכלות ועיצוב פנים
שרהפייסטתואר ראשוןעיצוב תעשייתי
לאהפישבייןמורה מוסמכת בכירה למקצועות המינהלמזכירות רפואית
שלומציוןפישרבוגרת מכללת נס לעיצוב אתרי אינטרנט בעלת תעודת הוראה ותקשורת חזותית ממכללת אמונהגרפיקה ממוחשבת
ברוריהפלקסרעיצוב תעשייתי
טלפרנקעיצוב תעשיתי
שריתצולשייןתואר שני בקונסטרוקציהאדריכלות
מירבצוראדריכלות של המועצה האקדמית – B.Aאדריכלות
ניליצפרתואר שני בקוגניציה מחשבים וחינוךניהול מערכות משרדיות
ארקדיצריניהנדסאי אדריכלותהנדסאי אדרכלות ועיצוב פנים
אברהםקדושחשנאות,רואה חשבון,משפטיםח.שכר
מיטלקובותואר שני במחלקה לאמנות התקשורת ועיצוב תואר ראשון בבצלאל M.Aגרפיקה
בליקונסקיהתמחות הוראה למחשבים+תואר BA התמחות בקורסי גרפיקה ועריכה מנטורגרפיקה
מזיקימחיהנדסאית אדריכלותאדריכלות
גיליקירשטייןהתמחות בהוראה וגרפיקה ממוחשבבת+עיצובגרפיקה
שרהקלמןהנדסאית אדריכלותעיצוב פנים
יהודיתקרולהתמחות בהוראה והנה"ח+ח.שכר+6 מבחני מועצת רואי חשבוןהנה"ח
לןקרפטי-קצבהנדסאית אדריכלותאדריכלות
לאהרביץעיצוב תעשייתי
שרהרוהמדריכה מקצועית מוסמכת בתחום המינהלמזכירות רפואית
אילנהרוז'נסקיתואר שני באדריכלותאדריכלות
שטרסררויטלתואר B.A בספרות עברית ופילוסופיה יהודיתספרות ילדים
רחמיםשאלתיאלתואר ראשון משפטים/אדריכלותהנדסאי אדריכלות ועיצוב פנים
לנגרמןשוליתואר ראשוןמחשבים
ניבשחמוןB.A מדעי החברה M.A בתקשורתניהול ושיווק
טלישטראוסמשלימה ל B.A.חשבונאות וכלכלהחשבות שכר
אילהשמואליB.A בחשבונאותהנה"ח סוג 3
סבטלנהשמוילובהנדסאי מכונותעיצוב תעשייתי
מירישמעונובתואר ראשון באדריכלותאדריכלות
ישראלשניידמןתואר שניהנדסאי תוכנה
עדישפיגלתואר ראשון עיצוב תעשייתי, שנקרעיצוב תעשייתי
מיכאלשקולניקתואר שלישי מדעי מחשבהנדסאי תוכנה
ליאתתבלL.L.B בפקולטה למשפטים,עורכת דיןחשבי שכר

מוקד הרשמה ארצי:

כל הזכויות שמורות ל’המרכז החרדי להכשרה מקצועית’

מלאו את הפרטים ונחזור אליכם בהקדם:

ההודעה שלך התקבלה

אנו נבדוק אותה ונחזור אליך בהקדם האפשרי.