תכנות מתקדם בסביבת VISUAL STUDIO

תוכן הקורס
שימושי המחשב נפוצים כמעט בכל תחום של חיינו, ואכן בימינו “תכנות” הוא אחד המקצועות המובילים. הקורס מכשיר את הלומדים לעבודה בתכנות על ידי אחד מהכלים החזקים “DOTNET”.

מקצועות הלימוד
שפת C, CH, SQL בניית וניהול מאגרי נתונים, בניית אתרים ויישומי WINDOWS.

תעודת גמר

לעומדים בהצלחה בכל דרישות הקורס תעונק תעודת גמר מטעם המרכז החרדי להכשרה מקצועית.

תנאי קבלה

  • מבחן התאמה
  • ראיון אישי
  • אישור ועדת קבלה

היקף הלימודים

כ- 1,000 שעות

מועדי הלימודים

2-3 פעמים בשבוע

לימודי גברים:

לימודי נשים: