ניהול מערכות משרד

תוכן הקורס
הכשרת נשים לעבודה כמנהלת משרד בארגון (מזכירה בכירה).

מקצועות הלימוד
עיוני – מינהל והתנהגות אירגונית, מבוא לניהול, ניהול משרד והפעלתו (ניהול רשומות, סביבה פיזית וטכנולוגית בארגון, ניהול משרד ממוחשב), ניסוח ותכתובת מינהלית ועסקית (בעברית ובאנגלית), ארגון ישיבות ורישום פרוטוקולים, ניהול מידע ומסד נתונים, הצגת נתונים סטטיסטיים, דיני עבודה, מבוא לחשבונאות וכלכלה, מידות וחישובים, סדנאות לשיפור מיומנויות בעבודה (שירות לקוחות, תקשורת בינאישית ויחסי אנוש, הופעה ותדמית, שיווק, פרסום ויחסי ציבור, ניהול זמן, התמודדות עם לחץ ושחיקה בעבודה, סדנה למציאת עבודה).

מעשי – הכרת המחשב, הנחייה להקלדה עיוורת, מעבד תמלילים Word, גיליון אלקטרוני Excel, תוכנת מצגות PowerPoint, עיצוב ניירת Outlook ,Publisher (יומן, ספר טלפונים, דואר אלקטרוני ועוד), תקשורת אלקטרונית, סדנא בתפעול המכשור במשרד המודרני.

תעודת גמר

למסיימים את הלימודים בהצלחה – עיונית ומעשית, יוענקו תעודות גמר וכן יוגשו לבחינות חיצוניות מטעם משרד התמ”ת לקבלת תעודת גמר ממשלתית ותעודת סיווג מקצועי.

תנאי קבלה

  • 12 שנות לימוד.
  • מבחן התאמה.
  • אישור ועדת קבלה.
  • מכינה או ידע מקביל.

היקף הלימודים

כ-258 שעות

מועדי הלימודים

2 פעמים בשבוע

לימודי נשים: