מטפלות למעונות יום מסובסד

תוכן הקורס
מטפלות למעונות יום סוג 1 – מתן הכשרה יסודית ומקפת לציבור המעוניין לעבוד בצורה מקצועית וברישיון מלא במקצוע הטיפול בגיל-הרך.
הקניית כל מערכת היחסים עם הילד והוריו, לימוד יסודות הטיפול בקבוצה ובפרט, לימוד כל הדרישות הסביבתיות, הבריאותיות, הפדגוגיות והחוקיות לצורך קבלת התעודה.

מקצועות הלימוד

 • התפתחות הילד עד גיל 3 (נורמלית ואבנורמלית)
 • קשיים במהלך ההתפתחות
 • החינוך והפעילות בגיל הרך
 • יסודות הטיפול בילד
 • ספרות ילדים
 • מוסיקה ושירי ילדים
 • העשרה לשונית
 • ארגון הסביבה הפיזית והחינוכית
 • תקשורת בין אישית ואתיקה מקצועית
 • עזרה ראשונה והחייאה ועוד…

הערה
המרצים בקורס מאושרים על ידי משרד התמ’ת ובעלי ניסיון רב בהוראת התחום. המסיימים יהיו רשאים לפתוח משפחתון בפיקוח משרד התמ”ת.

תעודת גמר
 • תעודת גמר – ‘מטפלת בילדים במעונות יום ומשפחתונים’.
 • תעודת מקצוע – ‘מטפלת בילדים במעונות יום ומשפחתונים סוג 1′ מטעם משרד התמ’ת.

תנאי קבלה

 • תעודת הוראה
 • ראיון עם מנהלת מדור משפחתונים ובדיקת התאמת הבית לפתיחת משפחתון

היקף הלימודים

450 שעות

מועדי הלימודים

חמישה ימים בשבוע למשך כ 4 חודשים

לימודי נשים: