חשב שכר בכיר

תוכן הקורס
הכשרת חשבי שכר בכיר אשר תפקידו לקלוט נתוני העובדים בארגון ולהפיק תלושי שכר חודשיים ודוחות שנתיים.המקצוע דורש ידע רב במרכיבי השכר השונים, בנהלי הדיווח לרשויות המס ביטוח לאומי וביישום דיני עבודה בחישוב השכר של הפרט.
המקצוע הכרחי ומבוקש בארגונים המעסיקים עובדים לצורך חישוב שכרם או עבור חברות המספקות שירותים חשבונאיים עבור ארגונים אחרים (משרדי רו”ח, ייעוץ מס, חשבות שכר).

מקצועות הלימוד
רכיבי שכר ומשכורת, תקנות, דיני מס הכנסה ופקודת החברות, חוקים שונים, ביטוח לאומי, דיני עבודה, ביטוח סוציאלי, חישוב שכר ממוחשב בתוכנת “עוקץ”, “שקלולית”/ “מכפל”.

תעודת גמר

לעומדים בהצלחה במבחן העיוני החיצוני ובמבחן המעשי תוענק תעודת גמר מטעם לשכת רואי חשבון בישראל.

תנאי קבלה

  • אישור ועדת קבלה.

היקף הלימודים

כ-180 שעות

מועדי הלימודים

1-2 פעמים בשבוע

לימודי גברים:

לימודי נשים: