הנהלת חשבונות סוג 3 ראשי

תוכן הקורס
הכשרה מקצועית מתקדמת בתחום הנה”ח לשם קידום מקצועי שיאפשר לשמש כמנה”ח ראשי או כמנהל מחלקה בתחום.

מקצועות הלימוד
הנהלת חשבונות: הרחבה ברמת חשבונאות פיננסית הכוללת:
חברות – הנפקת מניות ואגרות חוב, חישובי ריביות על השקעות לטווח קצר וארוך, חכירות, משיכת דיבידנדים ועיסוק עם בעלי שליטה, שחזור, בסיס מזומנים וצבירה, עסקים בעלי מרכז וסניפים, הגשת דוחות מורכבים למס הכנסה.
הגשה וניתוח דוחות כספיים בתוכנת אקסל המקנה לתלמידם הכרה מעמיקה בתוכנת אקסל .

תעודת גמר

לעומדים בהצלחה בכל דרישות הקורס כולל מבחנים פנימיים וחיצוניים תוענק תעודת מקצוע ממשלתית מטעם משרד הכלכלה.

תנאי קבלה

 • 12 שנות לימוד.
 • תעודת סוג 2 בהנהלת חשבונות
 • אישור ועדת קבלה
 • היקף הלימודים

  כ -214 שעות

  מועדי הלימודים

  2 פעמים בשבוע

  לימודי גברים:

  לימודי נשים: