הנדסאי תעשיה וניהול – שיווק

תוכן הקורס
הנדסת תעשיה וניהול כוללת מקצועות רבים, מגוונים ומעניינים, בכדי שהתלמיד יחשף לכל תחומי הפעילות של המשק והתעשיה הישראלית. התלמידים במגמה יוכשרו להתמודדות בשווקים תחרותיים ודינמיים. כמו כן, יוקנו מיומנויות הנצרכות לניהול מערכות שיווק ומכירות.

בוגרי המגמה משתלבים במפעלים טכנולוגיים, במערכת הבנקאית, במשרדי ממשלה וכן בארגונים ומוסדות בהם נדרש יישום של טכניקות מדעיות בתחומי הניהול, הארגון והשיווק.

מקצועות הלימוד
התמחות בנושאי השיווק השונים: ניהול השיווק, ניהול מכירות, תקשורת שיווקית, מיומנויות מכירה, מחירים והמחרה, מערכות הפצה, פילוח שווקים, התנהגות צרכנים, מידע שיווקי, שיווק שרותים, שיווק תעשייתי, שיווק בינלאומי והכנת תוכניות עסקיות. ניהול בקרת איכות, הנדסת תעשיה, סטטיסטיקה וחקר ביצועים, שיטות ניהול וארגון, כלכלה ומינהל, מחשבים ומערכות מידע, ERP.

תעודת גמר

לעומדים בהצלחה בכל דרישות הקרוסים כולל מבחנים פנמיים וחיצוניים תוענק תעודת “הנדסאי” ממשלתית מטעם המרכז החרדי להכשרה מקצועית ומה”ט, ותתאפשר הרשמה בפנקס ההנדסאים.

תנאי קבלה

  • 12 שנות לימוד
  • בגרות/מבחני סאלד/מכינה
  • מבחן התאמה
  • אישור ועדת קבלה

היקף הלימודים

כ-3 שנים

מועדי הלימודים

4-5 פעמים בשבוע