הנדסאי אדריכלות ועיצוב פנים

תוכן הקורס
הנדסאי אדריכלות ועיצוב פנים ממלא תפקידים עצמאיים בתחום תכנון, עיצוב, בנייה ופיקוח בשטח. הנדסאי אדריכל משתלב בעבודה בתחומים אלה במוסדות ציבוריים ובוועדות לבניין ערים וכן כעצמאיים. מקצוע האדריכלות ועיצוב פנים מיועד למועמדים המעוניינים לעסוק במקצוע דינאמי ומתפתח בהתמדה ובמקצוע טכנולוגי שיש בו מרחב ליצירתיות מגוונת. הנדסאי אדריכלות ועיצוב פנים הרשום בפנקס ההנדסאים של משרד הכלכלה,
רשאי לתכנן תכנון אדריכלי של “מבנה פשוט”, כהגדרתו בחוק התכנון והבנייה, שנועד למגורים, למלאכה ו/או לאחסנה, וכן מבנה יביל – הכול בהתאם למצוין בתוספת הראשונה לחוק המהנדסים והאדריכלים.

מקצועות הלימוד
מקצועות עיקריים:

 • יסודות העיצוב
 • תולדות האמנות והאדריכלות
 • שרטוט אדריכלי
 • הנדסה תיאורית
 • עקרונות התכנון האדריכלי
 • שרטוט אדריכלי והדמיה בתוכנות מחשב
 • תורת הבנייה
 • חישוב סטטי ותכנון הנדסי
 • חומרי בניין
 • תחיקת הבנייה והבטיחות
 • עיצוב פנים וארגון חלל
 • הנדסת אנוש
 • תכנון אקלימי
  תעודת גמר

  לעומדים בהצלחה בכל דרישות הקורסים כולל מבחנים פנימיים וחיצוניים, תוענק תעודת “הנדסאי” ממשלתית מטעם המרכז החרדי להכשרה מקצועית ומה”ט ותתאפשר הרשמה בפנקס ההנדסאים.

 • תנאי קבלה

  • 12 שנות לימוד
  • בגרות/מבחני סאלד/מכינה
  • מבחן התאמה
  • אישור ועדת קבלה
 • המועמד חייב להיות בעל חוש אסתטי ובעל כושר ארגון ויכולת קליטת ידע טכני.
 • מהבוגר תידרש התמצאות במקצועות נלווים רבים שיתרמו לרמתו המקצועית ולהעשרת השכלתו הכללית כהנדסאי הנושא באחריות מקצועית.
 • היקף הלימודים

  כ-3 שנים

  מועדי הלימודים

  4 פעמים בשבוע

  לימודי גברים:

  לימודי נשים: